odliczanie od podatku
Newsy

Odliczenia od dochodu 2005

Odliczeniu od dochodu ustalonego zgodnie z art. 7 lub 7a ust. 1 ustawy podlegają przekazywane przez podatników darowizny na cele wymienione w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz inne kwoty z tytułów wymienionych w pkt 6 i 7 art. 18 ustawy.