Bankowość

Czy pieniądze faktycznie dają szczęście?

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego postanowili zbadać, to od czego zależy nasz poziom szczęścia i jaki wpływ ma na niego nasz poziom zamożności? Co pokazały wyniki?

Badania pokazały, iż szczęście jest w tej sytuacji pojęciem względnym. Kiedy mamy dużo pieniędzy nasze zadowolenie i poczucie satysfakcji koncentruje się na nas samych. Słowa, jakie zostały użyte przez zamożnych badanych do opisania swojego szczęścia to: duma, rozbawienie czy zadowolenie. Mając mniej środków finansowych, nasze szczęście wynika bardziej z relacji z innymi. Oni opisywali swoje szczęście takimi słowami jak: miłość, współczucie, zachwyt czy dostrzeganie piękna w otaczających nas okolicznościach. Badacze nie zauważyli natomiast różnicy w odczuwaniu entuzjazmu przez obie grupy. Wyniki wskazują więc na to, że szczęście możemy odczuwać niezależnie od zasobności portfela. Jednakże będą to różne rodzaje szczęścia. Czy oznacza to, że osoby bogatsze są bardziej skoncentrowane na sobie, co predestynuje je do bycia większymi egocentrykami — nie wiadomo? Znane są przecież przypadki, kiedy bardzo bogate osoby angażują się mocno w działalność społeczną i przekazują na jej cel wiele własnych środków oraz swojego prywatnego czasu. Z drugiej zaś strony można też wymienić sporo takich bogaczy, którzy z innymi nie liczą się wcale. Chyba jednak mamy tutaj do czynienia z cechami ukształtowanymi na etapie dzieciństwa. Jeśli ktoś wyniósł z domu rodzinnego umiejętność dzielenia się z innymi i pomagania słabszym to bez względu na to ile będzie miał pieniędzy, będzie starał się pomagać. Może ktoś kiedyś zbada i ten aspekt?