deklaracja vat 25
Firma

Deklaracja VAT-25 – co musisz wiedzieć?

Deklaracja VAT-25 to zaświadczenie, które potwierdza uiszczenie podatku VAT albo brak takiego obowiązku z tytułu nabycia środka transportu. Wyjaśniamy, jak złożyć taką deklarację – m.in. zdalnie bez konieczności wychodzenia z domu. Sprawdź, jakich formalności w związku z wydaniem tego dokumentu musisz dopilnować.

Co to jest deklaracja VAT-25?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i planujesz zarejestrować używany samochód sprowadzony z innego kraju UE, musisz złożyć odpowiednią deklarację, by udokumentować uiszczenie podatku z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa Unii Europejskiej lub brak takiego obowiązku. Odpowiednim dokumentem jest deklaracja VAT-25. 

Jak uzyskać zaświadczenie VAT-25?

Uzyskanie go staje się możliwe po złożeniu wniosku VAT-24. Jeśli będzie on poprawnie wypełniony i złożony wraz z niezbędnymi załącznikami, to VAT-25 zostanie wydane w ciągu 7 dni od daty złożenia VAT-24. W razie ew. błędów lub niekompletnych informacji albo braku załączników trzeba będzie dokonać uzupełnień. Następnie zaświadczenie będzie możliwe do odbioru – można zrobić to osobiście lub upoważnić inną osobę (koniecznie na piśmie), można też odebrać je listownie przez pocztę. 

Czy wydanie deklaracji VAT-25 jest płatne? 

Tak. Wydanie deklaracji VAT-25 wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej – 160 złotych.

Lista niezbędnych dokumentów do VAT-25

Do wniosku o wydanie deklaracji VAT-25, zgodnie z przepisami, trzeba jeszcze załączyć oryginał oraz kserokopię takich dokumentów jak:

umowa kupna-sprzedaży pojazdu lub faktury oraz tłumaczenie dokumentu,

karta pojazdu lub innego dowodu zarejestrowania go w państwie członkowskim,

wyrejestrowania z ewidencji pojazdów państwa członkowskiego, w którym kupiono pojazd,

dokument potwierdzający zapłatę akcyzy,

badanie techniczne pojazdu,

dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego za granicą po raz pierwszy,

dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić oryginały złożonych dokumentów.

f: Sozavisimost / pixabay