Kredyty

Czym różni się kredyt odnawialny od debetu?

Wśród wielu produktów bankowych chętnie decydujemy się na lokaty, rachunki bankowe, ale też kredyty odnawialne czy debety. Te dwa ostatnie to zwykle ratunek w trudnej sytuacji.  Warto poznać różnice między nimi.

Oba produkty różnią się od siebie, mimo że wielu z nas myli je ze sobą – wspólne jest to, że środki przeznaczamy zwykle na nieplanowane wydatki. Bank nie przekazuje nam dodatkowych środków, lecz zezwala na ujemne saldo na koncie. Ponadto nalicza odsetki jedynie za tę kwotę kredytu, którą wykorzystamy, nie za możliwość skorzystania ze środków. Zobowiązanie jest spłacane automatycznie – gdy pieniądze trafią na nasze konto, są przeznaczane na spłatę.

Wystarczy przyjrzeć się tym produktom, aby dostrzec różnice.

W ramach debetu ujemne saldo zwykle wynosi maksymalnie 1000 zł. W przypadku kredytu odnawialnego kwota ta może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych lub i więcej. Debet musimy spłacić w ciągu 30 dni, a kredyt odnawialny przez rok.

Inne są też formalności. Nie każdy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy daje możliwość skorzystania z debetu. Zwykle wystarczy powiedzieć pracownikowi banku, że chcemy mieć tę funkcję. Jeśli mamy stałe dochody, bank nie robi problemu. Kredyt odnawialny z kolei wiążę się z bardziej skomplikowaną procedurą.

Debet przydaje się, gdy nagle potrzebujemy gotówki. Pensja pokryje to zadłużenie w następnym miesiącu. Pamiętaj jednak, że niespłacenie debetu w określonym terminie oznacza opłaty dodatkowe.

Z kolei kredyt odnawialny wspiera przedsiębiorców i pozwala im utrzymać płynność finansową. Zdarza się, że musimy spłacić zobowiązania, ale klient jeszcze nam nie zapłacił. Zadłużenie zaś spłaci się automatycznie, gdy pieniądze od klienta trafią już na nasze konto.