ogłoszenia
Newsy

Ogłoszenia

Ogłoszenia inne

Weryfikacja numerów VAT kontrahentów unijnych.

Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową, za pośrednictwem której podatnicy mogą dokonać sprawdzenia poprawności i ważności numerów VAT swoich kotrahentów unijnych.
Weryfikacji można dokonać na stronie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locate=pl

Komunikaty US Wieluń dla podatników

Szanowni Klienci
Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014r. trwa akcja rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych można złożyć zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z Internetu za pośrednictwem stron www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl – zakładka e-Deklaracje

Ten sposób rozliczenia jest preferowany z roku na rok przez coraz większą rzeszę podatników i płatników – w roku 2013 złożono ponad 17 milionów dokumentów elektronicznych.

Skorzystanie z systemu e-Deklaracje jest najprostszym, najszybszym i darmowym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego innego miejsca, bez konieczności przygotowania dokumentów w formie papierowej, kopertowania i przekazania do właściwego urzędu skarbowego. System weryfikuje kompletność i poprawność składanych dokumentów oraz gwarantuje bezpieczeństwo ich przesłania.

Do prawidłowego wysłania dokumentów drogą elektroniczną niezbędne jest:

komputer z zainstalowanym systemem Windows (co najmniej w wersji 2000) oraz dostęp do Internetu.
zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader w aktualnej wersji (co najmniej wersja 9.0.0 lub wyższa, zalecana wersja polska),
pobranie ze strony internetowej systemu e-Deklaracje i zainstalowanie w systemie aktualnej wtyczki (plug-in) do programu Adobe Reader,
pobranie ze strony internetowej systemu e-Deklaracje i zapisanie na dysku lokalnym odpowiednich formularzy interaktywnych PDF,
przygotowanie danych autoryzujących lub zestawu do podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do wysłania dokumentów można użyć również aplikacji e-Deklaracje Desktop, która jest niezależna od posiadanego systemu operacyjnego (działa w systemach z rodziny Windows, Mac OS X i Linux).

Uwaga!

Gwarancję bezpieczeństwa dają tylko formularze pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl – zakładka e-Deklaracje

Aby wysłać dokumenty do systemu e-Deklaracje z podpisem elektronicznym (dane autoryzujące) należy przygotować:

PESEL lub NIP (tylko wtedy, kiedy jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
imię i nazwisko,
datę urodzenia,
kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012r.

Dane te zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

Szczegółowe instrukcje niezbędnych do wypełnienia, wysłania formularzy interaktywnych oraz pobrania UPO – link

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest dowodem traktowanym na równi z nadaniem listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Aby pobrać UPO status przetwarzania przesłanego dokumenty powinien wynosić „200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”.

Wszystkie pozostałe statusy przetwarzania uniemożliwiają pobranie UPO co oznacza, że dokument nie został skutecznie przesłany do systemu e-Deklaracje.

fot: geralt/pixabay