Pieniądze

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od podatku w okresie od 1.01.2005 do 31.12.2005 (archiwum)

Odliczenia od podatku przez osoby fizyczne są możliwe m.in. od prac remontowych i modernizacyjnych budynków mieszkalnych. Poniżej znajdziesz szczegóły na temat odliczeń w czasie od 1 maja do 31 grudnia 2005 roku.

Dokładny wykaz objętych ulgą wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. (Dz. U. nr 156, poz. 788).  Ulga remontowa to ulga 3-letnia obejmująca lata 2003-2005.

Wydatek Odliczenia – limity Informacje dodatkowe
Remont i modernizacja mieszkalnego obiektu, który jest zajmowany na podstawie tytułu prawnego i wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej / wspólnoty mieszkaniowej19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 3% podstawowej kwoty będącej podstawą obliczenia tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, która obowiązujące w pierwszym roku każdego okresu trzyletniegoPodane limity odliczeń dotyczą obojga małżonków.
Remont i modernizacja lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 2,5% kwoty bazowejPodane limity odliczeń dotyczą obojga małżonków.
Podniesienie limitu odliczeń na wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej lub urządzeń gazowych albo eksplozymetrycznych0,5% kwoty bazowejPodane limity odliczeń dotyczą obojga małżonków.
Wydatki w ramach systematycznego zbierania oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym30% poniesionych wydatków, ale maks. 6% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, który został określony do obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowychRachunek musi być w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, zgodnie z zasadami ustalonymi w odrębnych przepisach.
Wpłaty dla organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Wpłaty trzeba dokonać na konto organizacji pożytku publicznego, która prowadzi działalność na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznegoWpłatę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy wybranej organizacji pożytku publicznego

f: 777546 / pixabay