sposób wyliczenia ulgi abolicyjnej
Pieniądze

Sposób wyliczenia ulgi abolicyjnej

Poniżej prezentujemy sposób wyliczenia ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co to jest ulga abolicyjna?

W rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2021 r. ulga abolicyjna cały czas funkcjonuje. Jeśli podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (jesteś polskim rezydentem podatkowym), a także masz określone dochody zagraniczne, możesz skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej. Zmieniły się zasady jej stosowania. Od rozliczenia za 2021 rok (w 2022 roku) jest ona limitowana. Wysokość odliczenia nie może być większa niż 1.360 zł.

Kiedy przysługuje ulga abolicyjna?

Z ulgi abolicyjnej możesz skorzystać, jeśli uzyskujesz za granicą przychody:

  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • ze stosunku służbowego,
  • ze stosunku pracy, pracy nakładczej,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • z działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali podatkowej,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza granicami Polski działalności artystycznej, naukowej, literackiej, oświatowej i publicystycznej. Wyjątkiem są dochody z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Metoda wyliczania ulgi abolicyjnej

By obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej, trzeba porównać kwotę podatku obliczonego według metody odliczenia proporcjonalnego z kwotą podatku, jaki trzeba byłoby odprowadzić, gdyby do Twoich zagranicznych dochodów miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. By odliczyć ulgę abolicyjną od podatku, trzeba złożyć zeznanie i wykazać to w załączniku PIT/O i zeznaniu rocznym: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS albo PIT-28 i PIT-28S.

KwK, f: jarmoluk / pixabay