deklaracja podatkowa
Pieniądze

Zwrot podatku VAT – o czym trzeba wiedzieć?

Podatek VAT trzeba odliczyć od każdej transakcji dotyczącej towarów i usług. Podatnicy mają obowiązek przygotować deklarację VAT na koniec okresu rozliczeniowego lub JPK V7, gdzie wykażą podatek należny i naliczony. Są też sytuacje, w których można otrzymać zwrot podatku VAT. Wyjaśniamy, kiedy jest to możliwe.

Zarówno w deklaracji VAT, jak i w JPK V7 podatnik musi wykazać m.in. podatek należny (ze sprzedaży towarów lub usług, podlegający opodatkowaniu) oraz podatek naliczony (z zakupów towarów i usług.

Zwrot podatku VAT – nadwyżka podatku należnego nad naliczonym lub naliczonego nad należnym 

Podczas rozliczania deklaracji VAT lub JPK V7 podatnik może odliczyć podatek naliczony od zakupów towarów i usług z danego okresu od podatku należnego z tytułu ich sprzedaży. Może okazać się, że powstała nadwyżka podatku należnego nad naliczonym – taką kwotę trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego w okresie do 25. dnia miesiąca po okresie, którego dotyczy rozliczenie. Może też dojść do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wtedy suma podlega zwrotowi na konto podatnika. Urząd może też ją pozostawić na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego – decyzja należy jednak do podatnika. Jeśli w następnym okresie podatek należny był wyższy niż naliczony, nadwyżka pomniejszy to zobowiązanie podatkowe. 

Kiedy urząd zwróci nadwyżkę na konto podatnika? 3 terminy 

Podatnik, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, może zdecydować, kiedy otrzyma zwrot podatku VAT, czyli nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Do wyboru są trzy terminy – termin podstawowy wynosi 60 dni, ale może to być także 180 dni (termin wydłużony) lub 35 dni (termin skrócony). Od 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy, które wprowadzą nowe terminy skrócone zwrotu VAT – 15 dni i 40 dni.

By możliwe było otrzymanie należnej sumy na rachunek bankowy w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji, trzeba przede wszystkim opłacić każdą fakturę wpisaną w deklarację. Trzeba też dodać, że naczelnik urzędu skarbowego ma prawo – zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy – przedłużyć termin zwrotu podatku VAT. 

f: stevepb / pixabay