Ustawy

Lista wg PKWiU

Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 1, poz. 1)

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE DO DNIA 30 KWIETNIA 2004 R.
BYŁY OPODATKOWANE STAWKĄ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W
WYSOKOŚCI 7%, A OD DNIA 1 MAJA 2004 R. SĄ OPODATKOWANE PODATKIEM VAT.

Poz. Symbol PKWiUNazwa towaru (grupy towarów)
123
1ex 14.21Żwir i piasek – wyłącznie kruszywo budowlane, bez kruszywa z żużla wielkopiecowego
220.10.10-73.00Klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone (z drewna tropikalnego)
320.10.10-77.20Listwy dębowe do parkietów
420.10.10-77.30Deszczułki posadzkowe lite dębowe
5ex 20.10.10-78.1Deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego
pozostałe
6ex 20.10.10-78.20Listwy przyścienne z drewna liściastego pozostałe
720.10.10-78.90Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego, pozostałe
820.10.21-10.1Tarcica podłogowa strugana iglasta
920.10.21-10.20Listwy przyścienne z drewna iglastego
10ex 20.10.21-10.30Kostka brukowa z drewna iglastego – z wyłączeniem
nasyconej
11ex 20.10.21-10.90Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (łącznie z klepkami i listwami na parkiet niepołączonymi), pozostałe – z wyłączeniem nasyconego
12ex 20.10.21-53.20Kostka brukowa z drewna liściastego – z wyłączeniem nasyconej
13ex 20.10.21-53.90Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (bez klepek, listew na parkiet), pozostałe – z wyłączeniem nasyconego
1420.10.21-55.00Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna
liściastego (obrobione)
1520.30.11Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane
1620.30.12-15.00Płyty parkietowe z drewna, do podłóg mozaikowych
1720.30.12-19Płyty parkietowe z drewna, pozostałe
1820.30.20-02.10Budynki prefabrykowane mieszkalne i letnie z drewna
i materiałów drewnopochodnych
19ex 21.24.11Tapety papierowe i inne okładziny ścienne; papier
transparentowy do okien – z wyłączeniem papieru
transparentowego do okien
2024.30.22-53.10Kity szklarskie
2124.30.22-53.20Kity budowlane uszczelniające
2224.30.22-60.00Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe
23ex 24.62.10-70Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie mniejszej lub równej 1 kg –
wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
24ex 24.62.10-80Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami) w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej – wyłącznie
kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
25ex 24.62.10-90Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa w opakowaniach o
masie powyżej 1 kg przeznaczone do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej niewymienione – wyłącznie kleje winylowe:
na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu
26ex 25.21.2Rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw
sztucznych – z wyłączeniem węży i sztucznych jelit do kiełbas
27ex 25.21.41-20.00Komórkowe płyty, taśmy, folie z polimerów styrenu –
wyłącznie płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)
2825.21.41-50.20Płyty komórkowe z poliuretanów
2925.21.42-30.10Płyty faliste z poliestrów
30ex 25.23Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa – z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.23.2), zbiorników, kadzi,
cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 25.23.13), stolarki okrętowej
(PKWiU 25.23.14-50.2, 25.23.14-50.50)
3125.24.28-40.00Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania
wody przy wejściu do ścieków
32ex 26.11Szkło płaskie – wyłącznie szkło budowlane
33ex 26.12Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce –
wyłącznie szkło budowlane
34ex 26.14.12Arkusze cienkie, maty, materace, tektura i inne
artykuły z włókien szklanych, poza tkaninami – z
wyłączeniem mat szklanych bezalkalicznych (PKWiU
26.14.12-10.20)
35ex 26.15.12Płyty chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg,
ścian, dachów i inne artykuły ze szkła sprasowanego
lub ukształtowanego w formach; szyby ze szkła
ołowiowego itp.; szkło wielokomórkowe i piankowe w
blokach, płytach i podobnych formach – z wyłączeniem witraży
3626.22Wyroby sanitarne ceramiczne
3726.30.1Płytki ceramiczne (ścienne, podłogowe, kafle itp.) i
płyty chodnikowe
38ex 26.40Cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały
budowlane – z wyłączeniem przewodów
kwasoodpornych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-
00.7) oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych
(PKWiU 26.40.13-00.8)
3926.5Cement, wapno i gips
40ex 26.6Wyroby z betonu i gipsu, z wyłączeniem:
1) płyt kamiennych surowych,
2) wyrobów ze sztucznego kamienia „Lastrico”, w tym
pomników i nagrobków – z wyjątkiem: płyt
parapetowych, płyt okładzinowych stopni schodowych
i ścian oraz wykładzin posadzkowych
4126.82.12Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
4226.82.13-00.1Mieszanki mineralno-bitumiczne
4326.82.13-00.6Masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne
4426.82.16-10Wełna mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i
akustycznej z wełny mineralnej
45ex 26.82.16-20Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i
podobne porowate materiały mineralne łącznie z ich
mieszaninami – z wyłączeniem żużla spienionego
(PKWiU 26.82.16-20.30)
4626.82.16-30Mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie
lub akustycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane
47ex 27.10.40Wyroby walcowane płaskie ze stali – wyłącznie wyroby
płaskie walcowane na zimno i powlekane
4827.10.50Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach
49ex 27.10.60Sztaby i pręty pozostałe, z wyłączeniem prętów i profili grubych
50ex 27.10.70Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej poddane obróbce polegającej jedynie na walcowaniu na gorąco, ciągnieniu na gorąco lub wyciskaniu na gorąco, z wyłączeniem prętów i profili grubych
5127.21.10Rury, przewody rurowe, profile i tuleje z żeliwa
5227.21.20Złącza odlewane, z żeliwa
53ex 27.22.10Rury, przewody rurowe, profile drążone i tuleje stalowe, z wyłączeniem półwyrobów z rurowni niezaliczanych do wyrobów gotowych
54ex 27.31Sztaby, pręty i profile ciągnione lub obrobione na zimno – z wyłączeniem profili obrobionych na zimno ze stali niestopowej (PKWiU 27.31.20-10)
5527.32Wyroby walcowane na zimno płaskie
5627.33Wyroby formowane na zimno
5727.34Drut
5827.42.24Blachy grube, blachy cienkie i taśma z aluminium o grubości większej niż 0,2 mm
59ex 27.44.26Miedziane: rury, przewody rurowe oraz złącza do rur lub przewodów rurowych, z miedzi, z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi (PKWiU
27.44.26-30.2) oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi
60ex 28.11.10Budynki prefabrykowane z metalu – z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jednokondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych
budowlanych aluminiowych
6128.11.23-40Pozostałe konstrukcje złożone głównie z arkuszy: panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym
6228.11.23-50.3Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe
6328.11.23-50.4Elementy budowlane z blachy płaskiej stalowe
6428.11.23-62.72Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów
65ex 28.11.23-62.79Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej) pozostałe, osobno niewymienione, dotyczące wyłącznie elementów konstrukcyjnych z
blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych
6628.11.23-62.8Elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań
6728.11.23-63Elementy budowlane stalowe, pozostałe
6828.11.23-64Elementy ramowe budowlane stalowe
6928.11.23-76Elementy budowlane
7028.11.23-79Płyty i elementy warstwowe budowlane oraz
segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową
71ex 28.12.10Elementy metalowe stolarki budowlanej – z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych
72ex 28.21.11-21.00Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne stalowe na ciecze o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie – wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w
oczyszczalniach ścieków
73ex 28.21.11-22.00Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne zbiorników teleskopowych do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane
cieplnie – wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
74ex 28.21.11-23Konstrukcje zbiornikowe kształtowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane lub izolowane cieplnie -wyłącznie wymienniki ciepła i
naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
75ex 28.21.11-33Konstrukcje zbiornikowe stalowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l – wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w.,
zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
76ex 28.21.11-51Konstrukcje zbiornikowe stalowe o pojemności
większej lub równej 300 l – wyłącznie wymienniki
ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki
ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
7728.22.11-30Grzejniki nieelektryczne i ich części z żeliwa
7828.22.11-50Grzejniki nieelektryczne i ich części ze stali
79ex 28.22.12Kotły centralnego ogrzewania, z wyłączeniem kotłów
parowych, pozostałych (PKWiU 28.22.12-00.60)
8028.22.13-00.00Części kotłów centralnego ogrzewania
8128.30.12Instalacje pomocnicze do stosowania wraz z kotłami;
kondensatory do zespołów energetycznych na parę
wodną lub inne rodzaje pary
8228.30.13Części wytwornic pary
8328.63.12-30.00Zamki w rodzaju używanych do drzwi, bębenkowe
84ex 28.63.12-50Zamki w rodzaju używanych do drzwi, pozostałe, z wyłączeniem zamków elektronicznych i szyfrowych (PKWiU 28.63.12-50.40, -50.50)
85ex 28.63.13Okucia zamykające i ościeżnice z okuciami zamykającymi, zawierające zamki; ich części; klucze sprzedawane oddzielnie – wyłącznie okucia budowlane
86ex 28.63.14Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych – wyłącznie okucia
budowlane
8728.73.11-31.50Sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej, nieizolowane elektrycznie
8828.73.12-70.13Przewody gołe napowietrzne z aluminium
89ex 28.73.12-70.30Przewody gołe z rdzeniem stalowym, z aluminium – wyłącznie przewody napowietrzne
90ex 28.73.13-20Kraty, siatki i ogrodzenia o wielkości oczek 100 cm2 i więcej, z drutu stalowego o przekroju 3 mm i więcej, spawane na przecięciach z wyłączeniem ogrodzeń i
siatek z drutu
91ex 28.73.13-30Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
92ex 28.73.13-43Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
93ex 28.73.13-44Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
94ex 28.73.13-45Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
95ex 28.74.11Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie okucia budowlane łączące
9628.75.11-10Zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej
9728.75.11-21.00Wanny żeliwne (również emaliowane)
9828.75.11-25Wanny stalowe (z wyjątkiem żeliwnych)
9928.75.11-31.1Wyroby sanitarne żeliwne, emaliowane, pozostałe
10028.75.11-31.2Wyroby sanitarne żeliwne, nieemaliowane
10128.75.11-31.4Wyroby sanitarne przemysłowe z blachy, emaliowane
10228.75.11-31.50Wyroby sanitarne przemysłowe, ze stali nierdzewnej,
pozostałe
10328.75.11-31.86Syfony umywalkowe i pisuarowe, ze stali
10428.75.11-35.10Syfony umywalkowe i pisuarowe, z miedzi
10528.75.11-37.20Syfony umywalkowe i pisuarowe, z aluminium
106ex 28.75.27-13.00Wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej
niewymienione, z wyłączeniem odlewów żeliwnych
(półfabrykatów do dalszej obróbki)
10728.75.27-31.10Drabiny (elementy budowlane komunikacji), ze stali
10828.75.27-31.90Szczeble ze stali, pozostałe
10928.75.27-37.1Osłony instalacji budowlanych, ze stali
11028.75.27-37.2Elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze
stali
11128.75.27-37.3Elementy budowlane wyposażeniowe, do czyszczenia
obuwia, ze stali
11228.75.27-37.4Elementy budowlane wyposażeniowe, ze stali
pozostałe
11328.75.27-53.10Grzejniki z aluminium
11428.75.27-55.1Osłony instalacji budowlanych, aluminiowe
11528.75.27-55.2Okładziny elewacyjne budowlane, aluminiowe
11628.75.27-55.3Elementy instalacji budowlanych odwadniających,
aluminiowe
11728.75.27-59.30Osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów
miedzi
11828.75.27-87.1Znaki informacyjne i elementy informacyjne,
budowlane, z aluminium
11928.75.27-87.2Znaki informacyjne i elementy informacyjne,
budowlane, ze stali
12029.12.24-80.41Hydrofory
12129.21.11Palniki piecowe; mechaniczne ruszty i kraty,
mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu itd.
12229.21.14-30.00Części palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe lub
gaz; części rusztów mechanicznych
12329.24.12-30.3Urządzenia i aparatura do przygotowywania wody
kotłowej
12429.24.12-70.33Filtry przykotłowe oleju
12529.71.25-30.00Ogrzewacze wody elektryczne o działaniu
natychmiastowym (ogrzewacze przepływowe)
12629.71.25-50Ogrzewacze wody elektryczne inne niż
natychmiastowe
127ex 29.71.28-10Kuchnie i kuchenki domowe, z wyłączeniem kuchenek elektrycznych
128ex 29.72.11-13Urządzenia do gotowania, podgrzewacze płytowe na
gaz, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem piekarników
gazowych i kuchni restauracyjnych gazowych
12929.72.11-50.11Kuchnie węglowe stałe
13029.72.12-33.10Piece grzewcze gazowe
13129.72.12-33.20Piece uniwersalne
13229.72.12-70.10Piece stałopalne, gdzie indziej niewymienione
13329.72.12-70.20Piece żeliwne przenośne, gdzie indziej niewymienione
134ex 29.72.14Podgrzewacze wody o działaniu natychmiastowym lub
akumulacyjne, nieelektryczne – wyłącznie piece
grzewcze i podgrzewacze
135ex 29.72.20Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i
podobnego, nieelektrycznego sprzętu domowego, z
wyłączeniem zespołów i części sprzętu do gotowania i
ogrzewania nieelektrycznego (PKWiU 29.72.20-00.99)
136ex 31.20.21-50.30Bezpieczniki wielkiej mocy do napięć mniejszych lub
równych 1000 V, dla prądów o natężeniu większym
niż 10 A, a mniejszym lub równym 63 A – wyłącznie
podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia
137ex 31.20.31-70.1Urządzenia sterownicze, na napięcie mniejsze lub
równe 1000 V – wyłącznie urządzenia sterownicze
niskiego napięcia
138ex 31.20.31-70.2Urządzenia rozdzielcze i tablice licznikowe, na
napięcie mniejsze lub równe 1000 V – wyłącznie
urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia
13931.20.32-03.20Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne
14031.20.32-05.20Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne
141ex 31.20.40-30.9Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy
wsporcze dla wyrobów objętych pozycjami od
31.20.31-30.00 do 31.20.32-05.90, pozostałe –
wyłącznie dla rozdzielni prefabrykowanych
napowietrznych (PKWiU 31.20.32-03.20, -05.20)
142ex 31.20.40-90.30Części i wyposażenie aparatury rozdzielczej,
łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia –
wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych i
sterowniczych niskiego napięcia
143ex 31.30.13-71.1Przewody elektryczne wyposażone w złączki, na
napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000
V – przewody elektroenergetyczne do układania na
stałe – z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych
niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
14431.30.13-71.39Przewody elektryczne wyposażone w złączki na
napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe
1000V – kable elektroenergetyczne z żyłami
miedzianymi – pozostałe
145ex 31.30.13-73.1Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na
napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego
przewodu większej niż 0,51 mm – przewody
elektroenergetyczne do układania na stałe – z
wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż
instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
14631.30.13-73.39Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na
napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego
przewodu większej niż 0,51 mm – kable
elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi – pozostałe
14731.30.13-73.40Przewody elektryczne, niewyposażone w złączki, na
napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego
przewodu większej niż 0,51 mm – kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi
148ex 31.30.13-75.1Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na
napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000 V, o
średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51
mm – przewody elektroenergetyczne do układania na
stałe – z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych
niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
14931.30.13-75.39Przewody elektryczne niewyposażone w złączki na
napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000V, o
średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51
mm – kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi
pozostałe
150ex 31.30.14Przewody elektryczne, do napięć powyżej 1000 V – z
wyłączeniem kabli elektroenergetycznych do
odbiorników ruchomych i przenośnych, górniczych
(PKWiU 31.30.14-00.50), przewodów i kabli
elektrycznych na napięcie przekraczające 1 kV
pozostałych (PKWiU 31.30.14-00.9)
15131.50.24-00.1Tablice i gabloty informacyjne budowlane
podświetlane
152ex 31.50.25-11Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów)
mieszkaniowe do żarówek – z wyłączeniem
zabezpieczonych przed wnikaniem wody
153ex 31.50.25-12Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów)
mieszkaniowe, do żarówek halogenowych – z
wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody
154ex 31.50.25-31Oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP20) do
żarówek – wyłącznie oprawy oświetleniowe
przemysłowe do żarówek stałych
155ex 31.50.25-32Oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP20), do świetlówek – wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do świetlówek stałych
156ex 31.50.25-39Oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP20),
pozostałe – wyłącznie oprawy oświetleniowe
przemysłowe do rtęciówek
157ex 31.62.14-50.1Elementy izolacyjne do aparatury rozdzielczej,
łączeniowej i zabezpieczającej (z wyjątkiem
wykonanych z tworzyw sztucznych i ceramicznych) –
wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych
wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do
urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego
napięcia
158ex 33.20.52-83.00Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy
lub gazów elektroniczne, pozostałe – wyłącznie
ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła
pozostałe (podzielniki kosztów)
159ex 33.20.52-89.00Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy
lub gazów pozostałe, osobno niewymienione –
wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości
ciepła pozostałe (podzielniki kosztów)
16033.20.63-30Gazomierze
16133.20.63-50.1Wodomierze
16233.20.63-70.2Liczniki elektryczne prądu zmiennego
16333.20.70-15.00Termostaty elektroniczne (z wyjątkiem lotniczych)
16433.20.70-19.00Termostaty pozostałe (z wyjątkiem lotniczych)
16533.20.70-50.42Reduktory membranowe
166ex 36.63.40-00.2Wykładziny podłogowe z podłożem – z wyłączeniem
wykładzin podłogowych gumowych
167bez względu na symbol PKWiU Armatura metalowa przemysłowa – wyłącznie:
armatura z żeliwa szarego,
zasuwy,
zawory,
przepustnice
Armatura metalowa sieci domowej
168bez względu na
symbol PKWiU
Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania –
wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do
automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego
sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także
części do tych urządzeń
169bez względu na
symbol PKWiU
Panele podłogowe i listwy przypodłogowe
laminowane, wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF,
MDF lub na bazie płyty wiórowej
170bez względu na
symbol PKWiU
Membrany (przepony) paroprzepuszczalne pod
pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające
zbrojenie, specjalną perforację lub nacięcia względnie
wykonane z włókien syntetycznych
Objaśnienia:
ex – dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.