paragraf
Ustawy

Wyjaśnienie Izby Skarbowej w Łodzi

Materiał archiwalny Izby Skarbowej w Łodzi – 2007 rok

W związku z ukazującymi się w mediach nieścisłymi informacjami dotyczącymi sprawy Podatniczki, która w roku 2005 otrzymała nagrodę od Prezydenta Miasta Łodzi, Izba Skarbowa w Łodzi wyjaśnia:
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują zwolnienia z opodatkowania tego typu nagród.
Art. 84 Konstytucji RP stanowi, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie.
Należy jednak wyraźnie podkreślić, że po otrzymaniu – w trakcie postępowania odwoławczego – przez organy skarbowe dokumentów potwierdzających przekazanie części otrzymanej nagrody potrzebującym, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał decyzję, w której w całości umorzył podatek od tej kwoty. Opodatkowana została jedynie ta część nagrody, którą Podatniczka zatrzymała do swojej dyspozycji.
Kwestię umorzenia zaległości podatkowej reguluje przepis art. 67a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Każda tego typu sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i wnikliwie analizowana – tak było rónież w tym przypadku.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 31 stycznia br. Naczelnik urzędu skarbowego wstrzymał postępowanie egzekucyjne do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.